بیهوشی مصطفی دانشجو در حمام زندان اوین و ممانعت از اعزام وی به بیمارستان مصطف…

‫بیهوشی مصطفی دانشجو در حمام زندان اوین و ممانعت از اعزام وی به بیمارستان

مصطفی دانشجو وکیل زندانی دراویش گنابادی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، شامگاه چهارشنبه یکم آبان ماه در حال استحمام بیهوش و به بهداری زندان منتقل شد اما از اعزام وی به بیمارستان خودداری می شود. ‬http://sepidedam.com/19341

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: