موجی از اعتصاب پتروشیمی های ماهشهر را فراگرفت، کارگران به موفقیت هائی دست یافتند…

‫موجی از اعتصاب پتروشیمی های ماهشهر را فراگرفت، کارگران به موفقیت هائی دست یافتند

کارگران پتروشیمی های ماهشهر که مبارزات طولانی مدت و متعدد و متحدانه ای در سالهای گذشته داشته اند، در هفته گذشته نیز بار دیگر دست به اعتصاب و اعتراض زدند. کارگران خواهان افزاش دستمزد، حق سختی کار، برچیدن بساط پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم و دائم با کارفرما و برخی مطالبات دیگر هستند. ‬http://sepidedam.com/19302

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: