کارگران زندانی را آزاد کنید! اتحادیه ی آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه ا…

‫کارگران زندانی را آزاد کنید!

اتحادیه ی آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت نگران کننده عده ای از کارگران زندانی که بیمار هستند هشدار داده و خواسته که این کارگران هر چه زودتر آزاد شوند. ‬http://sepidedam.com/19187

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: