یادگاری مجید توکلی در دفتر زندان به انگلیسی ترجمه شد http://bit.ly/1aSxK65…

‫یادگاری مجید توکلی در دفتر زندان به انگلیسی ترجمه شد

http://bit.ly/1aSxK65

می دانیم از این دیار وحشت به سلامت؛
به شجاعت وصداقت خواهیم گذشت و آزادی را برای مردمان به ارمغان خواهیم برد…

متن فارسی: ‬http://bit.ly/182bkw5

ترجمه انگلیسی:‬http://bit.ly/1aSxK65

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: