حاکمان خود کامه زیادی را می‌توان نام برد که حرف و عملشان یکی‌ نیست پرسش دیوید…

‫حاکمان خود کامه زیادی را می‌توان نام برد که حرف و عملشان یکی‌ نیست

پرسش دیوید کیز از جواد ظریف: آیا این مساله که شهروند آمریکا هستم و در لوس آنجلس، شهری که به مهاجرینی از تئوکراسی و دیکتاتوری فرار کرده اند، پناه داده – است به دنیا آماده ام، باعث میشود که سوالم نادرست، و نا مناسب محسوب شود؟
این یک کنایه متعصبانه و نژاد پرستانه بر ضد من است ‬http://sepidedam.com/19151

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: