تکه پاره‌های زندگی ۴: یک روایت کاملا شخصی از روستا

‫تکه پاره‌های زندگی ۴: یک روایت کاملا شخصی از روستا‬


‫ضیا نبوی – تکه پاره‌های زندگی – روستا – قسمت اول از چهار‬
http://www.youtube.com
‫تکه پاره‌های زندگی ۴: یک روایت کاملا شخصی از روستا ضیا نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل یکی از زندانیان حوادث پس از انتخابات است. او دو سال و نیم است که در زندان…‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: