عفو بین الملل خواستار خودداری از اعدام دوباره یک محکوم ایرانی شد سازمان عفو ب…

‫عفو بین الملل خواستار خودداری از اعدام دوباره یک محکوم ایرانی شد

سازمان عفو بین الملل از دولت ایران خواست از اعدام دوباره یک مرد محکوم به مرگ خودداری کند.
زنده شدن مرد اعدام‌ شده پس از ۲۴ ساعت؛ حکم، دوباره اجرا خواهد شد!
این در حالی است که خانواده وی با شنیدن خبر زنده بودن او ابراز خوشحالی کرده بودند.
http://sepidedam.com/19004

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: