شأن حقوق بشر و سازمان ملل ضربه می‌خورد یا وزیر امور خارجه؟ آیا محمد جواد ظریف…

‫شأن حقوق بشر و سازمان ملل ضربه می‌خورد یا وزیر امور خارجه؟

آیا محمد جواد ظریف واقعا مجید توکلی، دانشجویی‌ با این مشخصات را نمیشناخته؟ یا وانمود کرده که نمیشناسد؟ اگر وزیر امور خارجه ، دانشجویی‌ که حداقل ۱۱۶ ملیت مختلف از زندانی شدن او خبر داشته و به خیابان آمدند و ناماش بر سنگ فرش خیابان‌های نروژ نقش بسته است، را نشناسد پس بر عدم آگاهی‌ خود به مسائل مردم… ‬http://sepidedam.com/18901

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: