«مردان با حجاب» http://bit.ly/13LIhP2 انتشار عکسی از مجید توکّلی با لباس زنانه…

‫«مردان با حجاب»
http://bit.ly/13LIhP2

انتشار عکسی از مجید توکّلی با لباس زنانه (مانتو، چادر و مقنعه) در خبرگزاری‌های نزدیک دولت پس از دستگیری مجید توکلی، از فعّالان سیاسی ایران باعث شد که هواداران جنبش سبز و مخالفان دولت در اینترنت کارزاری تحت عنوان «کمپین مردان با حجاب یا من مجید ام» به راه بیندازند و با انتشار عکس خود در مقعنه یا چادر، نسبت به دستگیری مجید توکلی و انتشار عکس‌های یادشده از او در رسانه‌های جمهوری اسلامی اعتراض کنند.

ما همگی مجید هستیم" یک پیام روشن و مشخص داشت. علی رغم تلاش رژیم برای تحقیر یک عضو شناخته شده اپوزیسیون با نمایش او در لباس زنان، بسیاری از مردان دیگر در کنار او ایستادند و با او اعلام همبستگی کردند تا نشان دهند که به گفته فیس بوک آن ها :" زن بودن باعث شرمندگی نیست"…‬http://bit.ly/13LIhP2


Timeline Photos
«مردان با حجاب»
http://bit.ly/13LIhP2

انتشار عکسی از مجید توکّلی با لباس زنانه (مانتو، چادر و مقنعه) در خبرگزاری‌های نزدیک دولت پس از دستگیری مجید توکلی، از فعّالان سیاسی ایران باعث شد که هواداران جنبش سبز و مخالفان دولت در اینترنت کارزاری تحت عنوان «کمپین مردان با حجاب یا من مجید ام» به راه بیندازند و با انتشار عکس خود در مقعنه یا چادر، نسبت به دستگیری مجید توکلی و انتشار عکس‌های یادشده از او در رسانه‌های جمهوری اسلامی اعتراض کنند.

ما همگی مجید هستیم" یک پیام روشن و مشخص داشت. علی رغم تلاش رژیم برای تحقیر یک عضو شناخته شده اپوزیسیون با نمایش او در لباس زنان، بسیاری از مردان دیگر در کنار او ایستادند و با او اعلام همبستگی کردند تا نشان دهند که به گفته فیس بوک آن ها :" زن بودن باعث شرمندگی نیست"…http://bit.ly/13LIhP2

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: