سازمان منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی جایزه نوبل صلح را برد آکادمی علوم سوئد “سا…

‫سازمان منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی جایزه نوبل صلح را برد

آکادمی علوم سوئد "سازمان منع کاربرد جنگ‌افزارهای شیمیایی" را به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال ۲۰۱۳ معرفی کرد. این سازمان هم اینک نقش اصلی در نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه ایفا می‌کند. ‬http://sepidedam.com/18810

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: