هاها زندگی همینه خبرنگار daily beast وقتی ظریف وزیر خارجه و معاونش خزاعی در ن…

‫هاها زندگی همینه

خبرنگار daily beast وقتی ظریف وزیر خارجه و معاونش خزاعی در نیوریرک بودند با آنها مصاحبه ای کرد ولی قول دادولی‌ قول داد مصاحبه را چاپ نکند اما الان زد زیر قولش. خودش علت این کار را اینطور توضیح میدهد:

وقتی از ظریف پرسیدم چطور شما از فیسبوک استفاده میکنی ولی مردم این حق رو ندارند گفت: 'هاها زندگ… ‬http://sepidedam.com/18727

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: