بهمن احمدی امویی به مرخصی آمد بهمن احمدی امویی روزنامه نگار مستقل و زندانی سی…

‫بهمن احمدی امویی به مرخصی آمد

بهمن احمدی امویی روزنامه نگار مستقل و زندانی سیاسی جنبش سبز ساعتی پیش به مرخصی آمد.

به گزارش خبرنگار کلمه بهمن احمدی امویی که به دلیل نوشتن مقالات انتقادی درباره عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد به ۵ سال و چهار ماه حبس محکوم شده است به مرخصی آمد.

این روزنامه نگار مستقل خرداد ۸۸ به همرا… ‬http://sepidedam.com/18715

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: