كوهنوردي يكي از فعالين حقوق بشر به كليمانجارو در حمايت از زنداني هاي سياسي و عقي…

‫كوهنوردي يكي از فعالين حقوق بشر به كليمانجارو در حمايت از زنداني هاي سياسي و عقيدتي در زندان هاي ايران‬


‫Iranian Political Prisoners Kilimanjaro زندانیان سیاسی ایران در کلیمانجارو‬
http://www.youtube.com
‫کوهنوردی یکی از فعالین حقوق بشرمقیم امریکا به کلیمانجارو, در حمایت از زندانی های سیاسی و عقیدتی در زندانها من اينجا از فراز يكي از بلندترين قله هاي جهان فريا…‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: