هاشمی‌: خمینی با حذف شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» موافق بوده است بیست و پنج سا…

‫هاشمی‌: خمینی با حذف شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» موافق بوده است

بیست و پنج سال پس از صدور حکم قتل عام زندانیان سیاسی:
وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی امروز خاطره ای از او را نقل کرده که بر اساس آن خمینی با حذف شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» موافق بوده است! ‬http://sepidedam.com/18622

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: