طرح فرضیه خودکشی در پرونده قتل عطاءالله رضوانی شهروند بهایی و اعتراض خانواده…

‫طرح فرضیه خودکشی در پرونده قتل عطاءالله رضوانی شهروند بهایی و اعتراض خانواده

نوید اقدسی، پسرخاله مرحوم عطاءالله رضوانی، شهروند بهایی که روز شنبه دوم شهریور ماه در بندرعباس به قتل رسید به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که هنوز قاتل این شهروند بندرعباسی شناسایی نشده است و بازپرس پرونده علیرغم اعتراض خانواده موضوع خودکشی مقتول را مطرح کرده است. او همچنین گفت که آخرین… ‬http://sepidedam.com/18464

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: