برادر ،رفيق ، اي دوست در نبودنت اعداد هم مرا می آزارند صفر ترین ساعت زمان وقتیس…


برادر ،رفيق ، اي دوست در نبودنت اعداد هم مرا می آزارند
صفر ترین ساعت زمان وقتیست که یک خاطره تاریک می کند جهانم را
صفر یعنی یک جای خالی ، که نبودنت را پتک می کند در ذهنم
صفر یعنی اندوه نبودنت که شادی های کوچکم را فرا می گیرد در انتهای ساعت شادمانی
صفر یعنی نبودنت را هر لحظه با خود به دوش کشیدن ، نه آنگونه که مسیح صلیبش را
اگر آخرین جرعه ی مشروب نبودنت را تصور میکرد ، هرگز آنرا نمی نوشیدم
صفر یعنی 25 بهمن 1389 …

"هژیر ژاله – مهر 1392"


‎هژیر ژاله‎'s Photos
برادر ،رفيق ، اي دوست در نبودنت اعداد هم مرا می آزارند
صفر ترین ساعت زمان وقتیست که یک خاطره تاریک می کند جهانم را
صفر یعنی یک جای خالی ، که نبودنت را پتک می کند در ذهنم
صفر یعنی اندوه نبودنت که شادی های کوچکم را فرا می گیرد در انتهای ساعت شادمانی
صفر یعنی نبودنت را هر لحظه با خود به دوش کشیدن ، نه آنگونه که مسیح صلیبش را
اگر آخرین جرعه ی مشروب نبودنت را تصور میکرد ، هرگز آنرا نمی نوشیدم
صفر یعنی 25 بهمن 1389 …

"هژیر ژاله – مهر 1392"

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: