ادعانامه ی ۱۵ زندانی سیاسی علیه استبداد حاکم بر ایران این جانب محمد نظری فرزند…

‫ادعانامه ی ۱۵ زندانی سیاسی علیه استبداد حاکم بر ایران

این جانب محمد نظری فرزند عبدالله درسال ۷٣ در سن ۲۲ سالگی به اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان دستگیر و به مدت سه ماه در انفرادی بسر بردم. پس از ده ماه و طی یک دادگاه فرمایشی بدون داشتن وکیل و در طول سه دقیقه توسط قاضی جلیل زاده محاکمه و بدون داشتن کوچکترین مدرک جرم به اعدام محکوم شدم پس از پنج سال حکم اعدام به زندان ابد کاهش یافت. تا کنون مدت ۲۰ سال است که در زندان هستم. بارها به اعتصاب غذا دست زده ام آخرین بار چهل و هفت روز در اعتصاب غذا بوده ام اما آنان بطور شفاهی خواستار مرگ من شده اند و هیچگونه حقوقی برای من بعنوان یک زندانی سیاسی به رسمیت نمی شناسند.
http://bit.ly/1bfIEaM


Timeline Photos
ادعانامه ی ۱۵ زندانی سیاسی علیه استبداد حاکم بر ایران

این جانب محمد نظری فرزند عبدالله درسال ۷٣ در سن ۲۲ سالگی به اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان دستگیر و به مدت سه ماه در انفرادی بسر بردم. پس از ده ماه و طی یک دادگاه فرمایشی بدون داشتن وکیل و در طول سه دقیقه توسط قاضی جلیل زاده محاکمه و بدون داشتن کوچکترین مدرک جرم به اعدام محکوم شدم پس از پنج سال حکم اعدام به زندان ابد کاهش یافت. تا کنون مدت ۲۰ سال است که در زندان هستم. بارها به اعتصاب غذا دست زده ام آخرین بار چهل و هفت روز در اعتصاب غذا بوده ام اما آنان بطور شفاهی خواستار مرگ من شده اند و هیچگونه حقوقی برای من بعنوان یک زندانی سیاسی به رسمیت نمی شناسند.
http://bit.ly/1bfIEaM

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: