بهمن همچنان در زندان است، همچنان که سیامک قادری و عبدالله مومنی، سعید متین پور و…

‫بهمن همچنان در زندان است، همچنان که سیامک قادری و عبدالله مومنی، سعید متین پور و امید کوکبی، مسعود پدرام و علیرضا رجایی و خیلی های دیگر…هنوز به جز آن دوازده نفری که هفته گذشته آزاد شده اند کسی آزاد نشده است، فقط حمید قاسمیبا اتمام حکمش دو روز پیش آزاد شد(حمید قاسمی حکمش از اعدام به پنج سال تبدیل شده بود و پس از پنج سال باید آزاد می شد که آزاد شد)
…احمد زید آبادی و مهدی محمودیان به مرخصی آمده و آزاد نشده اند.
امروز با بهمن ملاقات داشتم، گفت اغلب بچه های زندانی از تبلیغات غیرواقعی و بزرگنمایی در باره آزادی های بسیار و بسیار محدود زندانیان سیاسی گلایه دارند.فراموش نکنیم فقط تعداد اندکی از زندانیان سیاسی آزاد شده اند، تعداد آزاد شده ها از دوازده نفر هنوز افزون نشده است.(عکس از آرش مهرپرور)


Jila Baniyaghoob's Photos
بهمن همچنان در زندان است، همچنان که سیامک قادری و عبدالله مومنی، سعید متین پور و امید کوکبی، مسعود پدرام و علیرضا رجایی و خیلی های دیگر…هنوز به جز آن دوازده نفری که هفته گذشته آزاد شده اند کسی آزاد نشده است، فقط حمید قاسمیبا اتمام حکمش دو روز پیش آزاد شد(حمید قاسمی حکمش از اعدام به پنج سال تبدیل شده بود و پس از پنج سال باید آزاد می شد که آزاد شد)
…احمد زید آبادی و مهدی محمودیان به مرخصی آمده و آزاد نشده اند.
امروز با بهمن ملاقات داشتم، گفت اغلب بچه های زندانی از تبلیغات غیرواقعی و بزرگنمایی در باره آزادی های بسیار و بسیار محدود زندانیان سیاسی گلایه دارند.فراموش نکنیم فقط تعداد اندکی از زندانیان سیاسی آزاد شده اند، تعداد آزاد شده ها از دوازده نفر هنوز افزون نشده است.(عکس از آرش مهرپرور)

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: