آقای بانکی مون! رئیس جمهور ایران را مورد باز خواست قراردهید کاظمینی بروجردی…

‫آقای بانکی مون! رئیس جمهور ایران را مورد باز خواست قراردهید

کاظمینی بروجردی به مناسبت شصت و هفتمین اجلاس سازمان ملل نامه‌های سرگشاده را از داخل زندان اوین نگاشته اند، ایشان در نامه خود به آقای بانکی مون خواسته اند رئیس جمهور ایران را مورد باز خواست قرارداده تا دنیا به خطرات و ضایعات رژیم مدعی دیانت، واقف گردد ایشان با اشاره به عدم اجرای وعده‌های اولیه بن… ‬http://sepidedam.com/17934

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: