زندانیان بهایی زندان رجایی شهر لحظاتی پیش آزاد نشدند *** زندانیان بهایی زندان…

‫زندانیان بهایی زندان رجایی شهر لحظاتی پیش آزاد نشدند ***

زندانیان بهایی زندان رجایی شهر لحظاتی پیش آزاد نشدند ***

بله زندانیان بهایی آزاد نشدند، جای تعجب ندارد آنها حتی به مرخصی هم نمی روند.

چند روزی است در فضای رسانه‌ها بحث آزادی زندانیان داغ است، برای آزادی ۱۶ نفر شادی و سرور سرداده اند و شاید دیگر یادشان رفته باشد بیش از ۳۰ نفر بهایی در زندان … ‬http://sepidedam.com/17896

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: