پیام شادباش شاهزاده رضا پهلوی برای آزادی یازده آزادیخواه در بند جمهوری اسلامی…

‫پیام شادباش شاهزاده رضا پهلوی برای آزادی یازده آزادیخواه در بند جمهوری اسلامی

پایداری، مقاومت و ایستادگی شیرزنان و دلیرمردان ایرانزمین به همگان نشان داد که می توان دیکتاتور را وادار به عقب نشینی کرد. خبر آزادی هشت شیرزن و سه دلیرمرد ایرانزمین، فضای ایرانیان را در سراسر جهان به وجد و شادی آورده است.

آزادی نسرین ستوده، محبوبه کرمی، مهساامرآبادی، مریم جلیلی، میترا رحمتی، ف… ‬http://sepidedam.com/17782

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: