بازگشت بهاره هدایت به زندان اوین به رغم اینکه این روزها تعدادی از زندانیان سی…

‫بازگشت بهاره هدایت به زندان اوین

به رغم اینکه این روزها تعدادی از زندانیان سیاسی حوادث ۸۸ آزاد شده اند اما بهاره هدایت با اتمام دوران مرخصی‌اش به اوین بازگشت.

به گزارش کلمه، بهاره هدایت پیش از ظهر امروز به دلیل عدم تمدید مرخصی‌اش با بدرقه همسرش امین احمدیان به زندان اوین بازگشت. وی هفته گذشته برای یک مرحضی کوتاه آمده بود. ‬http://sepidedam.com/17768

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: