مادر آمد مادر آمد خانه معطر به رایحه گل نسرین شده است. امروز روزی است که ن…

‫مادر آمد

مادر آمد

خانه معطر به رایحه گل نسرین شده است. امروز روزی است که نیما با آن دستان کوچکش بدون مزاحمت شیشه کابین زندان میتواند دستانش را دور گردن مادر حلقه کند و بانو نسرین ستوده که به جرم حق گویی از اظهارعشقش به فرزند خردسالش محروم شده بود از صمیم قلب کودکش را در آغوش بفشارد و بازهم مهراوه گریه … ‬http://sepidedam.com/17704

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: