کبودوند با سئوال از خامنه ای از خط قرمز نظام گذشته بر اساس نامه دبیرخانه سازم…

‫کبودوند با سئوال از خامنه ای از خط قرمز نظام گذشته

بر اساس نامه دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، مقامات امنیتی گفته‌اند "پاسخ خواستن از ولی فقیه و رهبری در مورد نقض حقوق بشر، نقض خط قرمز نظام بوده است."

آنطور که در این اطلاعیه آمده برخی دیگر از اتهاماتی که ماموران زندان به کبودوند زده‌اند نامه‌هایی است که از زندان خطاب به رهبران و احز… ‬http://sepidedam.com/17542

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: