پرونده اعدام‌های سیاسی ۶۷ پس از ۲۵ سال هنوز باز است شادی صدر پاسخگو کردن افرا…

‫پرونده اعدام‌های سیاسی ۶۷ پس از ۲۵ سال هنوز باز است

شادی صدر پاسخگو کردن افراد مطلع را وظیفه جنبش دادخواهی و پاسخگو بودن آنها را مسئولیت اخلاقی آنها دانست و ادامه داد: «فرهنگ مصونیت یکی دیگر از مشکلات پیش روی ما است. این فرهنگ در جامعه ایران غلبه دارد و به ما میگوید که شما چه کار دارید با گذشتهای که گذشته است؟ برخی می‌گویند اینها که الان پشیمان هس… ‬http://sepidedam.com/17571

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: