اعتراض شدید اللحن کمیته بین المللی علیه اعدام اگر سازمان ملل و اتحادیه اروپا…

‫اعتراض شدید اللحن کمیته بین المللی علیه اعدام

اگر سازمان ملل و اتحادیه اروپا و حتی سازمان عفو بین الملل٬ به دلیل آمدن روحانی " معتدل" کر و کور شده اند و این اعدامهای وحشیانه را محکوم نمیکنند٬ باید به مردم دنیا متوسل شد. باید در جهان جنبشی علیه اعدام ها در ایران به راه انداخت و باید آبروی حکومت اسلامی و کاسه لیسان روحانی را در همه جا برد. کسا… ‬http://sepidedam.com/17557

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: