بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان کفر یوسف از دامان پاک خود به زندان می رود


بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان کفر
یوسف از دامان پاک خود به زندان می رود


Timeline Photos
مریم شفیع پور در حالیکه دست راستش بی حس شده است و از درد دندان رنج می برد و از ارائۀ خدمات پزشکی و درمانی در بند 209 زندان اوین به او خود داری شده است، هیچ یک از اتهامات را نپذیرفته است. او در نامه ای از درون زندان بازداشت خود را غیر قانونی دانسته است. صدای مریم باشیم!
بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان کفر
یوسف از دامان پاک خود به زندان می رود

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: