بازخوانی یک جنایت تاریخی؛ عدالت فقط آوردن متهم به جایگاه نیست «ایران تلاش می‌…

‫بازخوانی یک جنایت تاریخی؛ عدالت فقط آوردن متهم به جایگاه نیست

«ایران تلاش می‌کند اعدام‌های ۶۷ را از حافظه‌ها پاک کند»، این چکیده‌ی بیانیه سازمان عفو بین‌الملل درباره فاجعه‌ای‌ست که در تابستان ۱۳۶۷ در ایران رخ‌داد. امسال… ‬http://sepidedam.com/17049

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: