پژوهشگران موفق شدند مغز دو انسان را با اینترنت به هم وصل کنند پژوهشگران دانشگ…

‫پژوهشگران موفق شدند مغز دو انسان را با اینترنت به هم وصل کنند

پژوهشگران دانشگاه واشينگتن موفق شده اند پيغام های مغزی يک انسان را «از طريق اينترنت» انقال دهند و یک دستور در مغز یکی را در مقصد بدن انسانی ديگر را به واکنش در آورند. ‬http://sepidedam.com/16992

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: