“فیلم مستند کامل “از تهران تا قاهره

 

فیلم مستند کامل در ۱۴۳ دقیقه.این برنامه پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۱ از کانال تلویزیونی من و تو پخش شد. مستندی درباره واپسین روزهای زندگی‌ محمدرضا شاه پهلوی با حضور و به روایت شهبانو فرح پهلوی  و با کمک گزارش های خبری آن روزها قصد دارد قسمتی از تاریخ معاصر ایران را مرورکند

 

“فیلم مستند کامل “از تهران تا قاهره Source: Sepidedam.Org

Categories: sepidedam | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 196 other followers

%d bloggers like this: